Harag helyett a békét keresni

 2014.10.07. 11:13

Népek szent városa — Jeruzsálem      Neve ezt jelenti: „Isten békéjének városa”. Különféleképpen ejtik: Urusalim, Jerosolyma, Jeruzsálem. Az arabok El-Kuds-nak hívják, ami azt jelenti „a Szent”. Már Krisztus előtt 1000 körül Dávid király székhelyévé építette…

Címkék: béke harag konfliktus Biblia

A Biblia újrafelfedezése

 2014.10.01. 15:05

Szenzáció a Holt-tengernél A híres felfedezés története 1947-ben egy nyári napon kezdődött. Mohamed ad-Dib, egy ifjú beduin, kecskéket legeltetett a Betle­hem és a Holt-tenger közötti szurdokban. Az egyik kecske egyre feljebb kapaszkodott a mészkősziklákon. Mohamed…

Címkék: Biblia

Heródes király

 2014.02.12. 17:36

Heródes király a több szereplős népi betlehemezések nélkülözhetetlen alakja, az angyal, az ördög és a pásztorok mellett. De melyik Heródes? Mert többen voltak ám! Szinte biztosra vehető, hogy a betlehemes játékokban az első, vagyis Nagy Heródesról van szó. A név jelentése:…

Címkék: betlehemezés bibliai szereplők

Gyász és temetés

 2014.02.12. 15:10

A földkerekség legtöbb országában a halott sírbatétele - helyenként elhamvasztása és porainak elhelyezése - ünnepélyes szertartás. A halottal való foglalkozás - mosdatás, öltöztetés, koporsóba helyezés - kegyeletes cselekedet, hiszen a halott nem tudja már azt viszonozni. A…

Címkék: halál gyász temetkezési szokások

Az iszlám és a kereszténység Iszlám azt jelenti: „Isten iránti odaadás, belenyugvás az Isten akaratá­ba." így nevezte el Mohamed az egyistenhit általa alapított arab formáját, amely a legfiatalabb világvallássá lett. E vallás híveit muszlimoknak vagy mohamedánoknak…

Címkék: párbeszéd faji megkülönböztetés kirekesztes vallási különbségek